Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Dyrekcja Naczelna w Warszawie

Reference code
13/340/0
Border dates
1946-1950
Number of series
11
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/340/0/1/1 Sprawozdanie z działalności CHD przesyłane Radzie Gospodarczej przez Główną Komisję Rewizyjną 1947-1949 0
13/340/0/1/2 Sprawozdanie z działalności poszczególnych Wydziałów Dyrekcji Naczelnej CHD przesyłane Radzie Gospodarczej do wiadomości 1947-1949 0
13/340/0/1/3 Preliminarze Dyrekcji Naczelnej CHD oraz sprawozdania z ich wykonania przesyłane Radzie Gospodarczej do wiadomości 1947-1949 0
13/340/0/1/4 Wykazy poszczególnych przedsiębiorstw związkowych 1946 0
13/340/0/1/5 Korespondencja Rady Gospodarczej z Dyrekcją Naczelną CHD 1947-1948 0
13/340/0/2/6 Sprawozdania Dyrekcji Naczelnej CHD Oraz sprawozdania z kontroli jej działalności i likwidacji 1947-1949 0
13/340/0/3/7 Statut Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych, tymczasowy Statut CHD, statut Centrali Handlowo - Gospodarczej oraz statut i regulaminy Spółdzielni Gospodarczej 1946-1948 0
13/340/0/3/8 Okólniki Dyrekcji Naczelnej CHD 1946-1949 0
13/340/0/3/9 Pisma okólne i instrukcje Dyrekcji Naczelnej CHD 1947-1949 0
13/340/0/3/10 Schematy organizacyjne i instrukcje kancelaryjne Dyrekcji Naczelnej CHD 1947-1948 0
13/340/0/3/11 Protokoły posiedzeń Dyrekcji Naczelnej CHD 1947 0
13/340/0/3/12 Protokoły posiedzeń Dyrekcji Naczelnej CHD i Rady Naczelnej CHD 1948 0
13/340/0/3/13 Protokoły różnych zebrań: 1. Konferencji przedstawicieli PCH i CHD 2. Zjazdu Delegatów Wojewódzkich CHD 3. Odpraw rewidentów CHD 4. Odpraw księgowych CHD 1946-1949 0
13/340/0/3/14 Materiały na Radę Gospodarczą przygotowane przez Dyrekcję Naczelną CHD 1946 0
13/340/0/3/15 Protokoły zebrań Rady Gospodarczej PZbWP podawane do wiadomości Dyrekcji Naczelnej CHD 1946-1949 0
13/340/0/3/16 Korespondencja Dyrekcji Naczelnej CHD z Główną Komisją Rewizyjną PZbWP I Zarządem Głównym PZbWP 1946-1948 0
13/340/0/3/17 Rejestr członków Dyrekcji Naczelnej CHD 1947-1948 0
13/340/0/3/18 Sprawozdania z działalności Dyrekcji Naczelnej CHD 1947-1949 0
13/340/0/3/19 Materiały dotyczące przekształcenia CHD w Spółdzielnię Gospodarczą PZbWP 1947-1948 0
13/340/0/3/20 Protokoły i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Gospodarczej PZbWP 1947-1948 0
Showing 1 to 20 of 822 entries.