Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach

Reference code
12/225/0
Border dates
[1945-1949] 1950-1951
Number of series
10
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
12/225/0/1/1 [Przepisy i zarządzenia normatywne] 1950 0
12/225/0/1/2 Normatywy dotyczące likwidacji powiatu katowickiego 1951 0
12/225/0/1/3 [Listy kandydatów na ławników do sądów powiatowych] [1950-1951] 0
12/225/0/1/4a Sprawy personalne radnych Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach [1949]1950-1951 0
12/225/0/1/4 [Wybory członków prezydiów miejskich i gminnych rad - protokoły, sprawozdania] [1950] 0
12/225/0/1/5 [Sprawozdania z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych do prezydiów miejskich i gminnych rad narodowych] [1950] 0
12/225/0/1/6 [Skład osobowy gminnych rad narodowych z punktu widzenia przynależności partyjnej i pochodzenia społecznego] [1949]-1950 0
12/225/0/1/7 [Protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach] [1951] 0
12/225/0/1/8 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach [1951] 0
12/225/0/1/9 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu 1950-1951 0
12/225/0/1/10 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie [1950-1951] 0
12/225/0/1/11 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Siemianowicach 1950 0
12/225/0/1/12 [Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Siemianowicach] [1951] 0
12/225/0/1/13 [Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Szopienicach] 1951 0
12/225/0/1/14 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach 1950-1951 0
12/225/0/1/15 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Wirku 1950-1951 0
12/225/0/1/16 [Uchwały gminnych rad narodowych] [1950] 0
12/225/0/1/17 [Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Bańgowie] [1950-1951] 0
12/225/0/1/18 Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Bielszowicach 1950-1951 0
12/225/0/1/19 Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Brzezince 1950 0
Showing 1 to 20 of 236 entries.