Miejski Inspektorat Statystyczny w Świętochłowicach

Reference code
12/474/0
Border dates
[1960] 1962-1975
Number of series
7
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
12/474/0/1/1 Regulamin organizacyjny terenowych organów statystyki państwowej,zakresy czynności pracowników Miejskiego Inspektoratu Statystycznego w Świętochłowicach 1963,1966 0
12/474/0/1/2 Zestawienia wyników kontroli przeprowadzonych przez Miejski Inspektorat Statystyczny w jednostkach sprawozdawczych w latach 1963-1965 1963-1965 0
12/474/0/1/3 Szkolenie pracowników Miejskiego Inspektoratu Statystycznego w Świętochłowicach -programy,sprawozdania 1965-1966 0
12/474/0/1/4 Instrukcje kancelaryjne ,wykazy akt, Instrukcja archiwalna, spisy akt, przekazanych do archiwum zakładowego 1963-1972 0
12/474/0/2/5 Instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego 1961,1962 0
12/474/0/2/6 Instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego 1963 0
12/474/0/2/7 Instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego 1964 0
12/474/0/2/8 Instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdawczości resortowej 1965 0
12/474/0/2/9 Instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego tom1 1966 0
12/474/0/2/10 Instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego tom2 1966 0
12/474/0/2/11 Wytyczne ,instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego 1967 0
12/474/0/2/12 Wytyczne ,instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego 1958 0
12/474/0/2/13 Wytyczne i instrukcje sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego 1969-1970 0
12/474/0/2/14 Wykazy sprawozdań statystycznych otrzymywanych przez terenowe organy statystyki państwowej ,plany i programy badań statystycznych 1963-1968 0
12/474/0/3.1/15 Narodowy Spis Powszechny -Instrukcje ,wytyczne ,korespondencja dotycząca organizacji ,prac przygotowawczych i popularyzacji ,teksty pogadanek 1970-1971 0
12/474/0/3.1/16 Narodowy Spis Powszechny -sprawozdania z przebiegu prac spisowych 1970 0
12/474/0/3.1/17 Narodowy Spis Powszechny -spisy i zestawienia 1970 0
12/474/0/3.2/18 Czerwcowy spis rolny -analiza ,zestawienia zbiorcze z1963 roku 1963 0
12/474/0/3.2/19 Czerwcowy spis rolny -analiza ,zestawienia zbiorcze z1964 roku 1964 0
12/474/0/3.2/20 Czerwcowy spis rolny -analiza ,zestawienia zbiorcze z1965 roku 1965 0
Showing 1 to 20 of 96 entries.