Powiatowy Inspektorat Szkolny I w Rybniku

Reference code
12/634/0
Border dates
[1840] 1872-1922
Number of series
8
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
12/634/0/1/1 [Zarządzenia władz w sprawach szkolnych] 1870-1921 0
12/634/0/1/2 [Okólniki i zarządzenia w sprawach ogólnych i szkolnych] 1901-1918 0
12/634/0/1/3 [Zarządzenia ministra w sprawach szkolnych] 1906-1907 0
12/634/0/1/4 [Okólniki i zarządzenia w sprawach ogólnych i szkolnych] 1908-1921 0
12/634/0/1/5 [Zarządzenia władz w sprawach szkolnych] 1909-1910 0
12/634/0/1/6 [Zarządzenia władz w sprawach szkolnych] 1910-1918 0
12/634/0/1/7 [Zarządzenia władz w sprawach ogólnych i szkolnych] 1912-1921 0
12/634/0/1/8 [Okólniki i zarządzenia w sprawach ogólnych i szkolnych] 1921 0
12/634/0/1/9 [Ogólny nadzór nad szkolnictwem – zarządzenia, statystyki] 1895-1905 0
12/634/0/1/10 [Okólniki, zarządzenia Rejencji Opolskiej] 1909-1919 0
12/634/0/1/11 [Zarządzenia , korespondencja w sprawach ogólnego nadzoru nad szkołami i młodzieżą szkolną] 1903-1921 0
12/634/0/1/12 [Zarządzenia władz, prospekty dot. pomocy szkolnych i różnych akcji prowadzonych przez szkoły] 1907-1910 0
12/634/0/1/13 [Polityka władz szkolnych zmierzająca do germanizacji młodzieży – wytyczne] 1873-1908 0
12/634/0/1/14 [Korespondencja z władzami w okresie plebiscytu w sprawach ogólnych i szkolnych] 1920-1921 0
12/634/0/1/15 [Korespondencja z Międzynarodową Komisją Plebiscytową na pow. Rybnik w sprawach i ogólnych i szkolnych] 1919-1921 0
12/634/0/1/16 Currenden 1895-1921 0
12/634/0/1/17 [Nadzór pedagogiczny nad szkołami – zarządzenia, podróże służbowe] 1911-1921 0
12/634/0/1/18 [Korespondencja z kierownikami podległych szkół w sprawach bieżących] 1901-1908 0
12/634/0/1/19 Nachweisung der Schulplätze in Kreisschulinspektionsbezirk Rybnik I 1906-1908 0
12/634/0/1/20 [Ferie szkolne – zarządzenia, korespondencja] 1877-1920 0
Showing 1 to 20 of 142 entries.