Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu

Reference code
15/291/0
Border dates
1945-1951
Number of series
2
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
15/291/0/1/1 Zbiorcze bilnase otwarcia browarów za rok 1945 (w dniu przejęcia zakładów) 1945-1946 0
15/291/0/1/2 Bilans zamknięcia oraz rachunek wyników wyników na dzień 31.12.1945 r. Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego - Rejon Śląsko-Dąbrowski w Zabrzu 1946 0
15/291/0/1/3 Bilanse zbiorcze browarów na dzień 31.12.1945 r. 1946 0
15/291/0/1/4 Bilanse zbiorcze Wytwórni Wód Gazowych i Rozlewni Piwa za 1945 r. 1946 0
15/291/0/1/5 Bilans zamknęica oraz rachunek wyników na dzień 31.12.1946 r. Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu 1947 0
15/291/0/1/6 Zbiorczy bilans browarów czynnych z wyłączeniem browaru w Tarnobrzegu na dzień 31.12.1946 r. 1947 0
15/291/0/1/7 Zbiorczy bilans Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego Zabrze oraz podległych mu zakładów bez Browaru w Tarnobrzegu na dzień 31.12.1946 r. 1946 0
15/291/0/1/8 Zbiorcze sprawozdania finansowe Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego za rok 1946 1947 0
15/291/0/1/9 Bilans zamknięcia i rachunek wyników Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego - Rejon Krakowski w Krakowie na dzień 31.12.1946 r. (1947) 0
15/291/0/1/10 Zbiorczy bilans Wytwórni Win i Soków za rok 1946 1946-(1947) 0
15/291/0/1/11 Zbiorczy Bilans Fabryk Octu i Musztardy za rok 1946 (1947) 0
15/291/0/1/12 Dodatkowy bilans zamknięcia Hurtowni Piwa i Fabryk Wód Gazowych za rok 1946 (1947) 0
15/291/0/1/13 Zbiorczy bilans Hurtwoni Piwa i Wytówrni Wód Gazowych sporządzony na dzień 31.12.1946 r. (1947) 0
15/291/0/1/14 Bilans zamknięcia i rachunek wyników za rok 1946 Domu Wczsów Dziecięcych "Limba" w Rabce-Zdroju 1947 0
15/291/0/1/15 Bilans zamknięcia oraz rachunek wyników na dzień 31.12.1947 r. Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego Zabrze 1948 0
15/291/0/1/16 Ogólnozbiorczy bilans zamknięcia i rachunek wyników Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego Zabrze oraz podległych zakładów za rok 1947 1947-(1948) 0
15/291/0/1/17 Ogólno-zabiorczy bilans zamknięcia Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego Zabrze oraz podległych mu zakładów za rok 1947 1947 0
15/291/0/1/18 Bilans likwidacyjny Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego, podległego Ministerstwu Aprowizacji i Handlu - Rejon Krakowski, soprządzony na dzień 30.06.1947 r. 1947 0
15/291/0/1/19 Bilans likwidacji na dzień 01.07.1947 r. Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego, Rejon Krakowski w Krakowie 1947 0
15/291/0/1/20 Bilans zamknięcia na dzień 31.12.1948 r. Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu (1949) 0
Showing 1 to 20 of 286 entries.