Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmie

Reference code
36/216/0
Border dates
1957-1975
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/216/0/-/1 [I Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych powiatu chełmskiego] 1957 0
36/216/0/-/2 [II Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych powiatu chełmskiego] 1959 0
36/216/0/-/3 III Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1960 0
36/216/0/-/4 IV Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1962 0
36/216/0/-/5 VI Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1966 0
36/216/0/-/6 VII Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1968 0
36/216/0/-/7 VIII Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1970 0
36/216/0/-/8 IX Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1972 0
36/216/0/-/9 X Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1973 0
36/216/0/-/10 X Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych [powiatu chełmskiego] 1974 0
36/216/0/-/11 [I Powiatowy Zjazd Koła Gospodyń Wiejskich] 1957 0
36/216/0/-/12 III Zjazd Koła Gospodyń Wiejskich 1960 0
36/216/0/-/13 Książka protokołów i odbytych posiedzeń Zarządu Powiatowego Związku Kół i Organizacji Rolniczych w Chełmie 1957-1959 0
36/216/0/-/14 Protokoły z plenarnych posiedzeń Powiatowego Związku Kółek Rolniczych 1972-1973 0
36/216/0/-/15 Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Chełmie 1974-1975 0
36/216/0/-/16 Książka protokołów z odbytych posiedzeń Prezydium Powiatowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie 1957-1958 0
36/216/0/-/17 Książka protokołów z odbytych posiedzeń Prezydium Powiatowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie 1959 0
36/216/0/-/18 Księga protokołów i posiedzeń Prezydium Powiatowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 1959-1960 0
36/216/0/-/19 Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Kółek Rolniczych 1960-1961 0
36/216/0/-/20 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Chełmie 1963-1966 0
Showing 1 to 20 of 639 entries.