Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrii Krzywowolskiej

Reference code
36/222/0
Border dates
1955-1957
Number of series
0
Number of scans
0