Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej

Reference code
13/1363/0
Border dates
1890-1931
Number of series
0
Number of scans
0