Urząd Miejski we Włodawie

Reference code
36/358/0
Border dates
1973-1990
Number of series
15
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/358/0/1.1/1 Realizacja wniosków komisji stałych 1977 0
36/358/0/1.1/2 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne 1976 0
36/358/0/1.1/3 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne 1977 0
36/358/0/1.1/4 Plan społeczno-gospodarczy rozwoju miasta 1975 0
36/358/0/1.1/5 Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1976 0
36/358/0/1.1/6 Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1977 0
36/358/0/1.1/7 Analiza i ocena skarg i wniosków, sprawozdania 1977 0
36/358/0/1.1/8 Dane statystyczne o pracownikach 1976 0
36/358/0/1.1/9 Dane statystyczne o pracownikach 1977 0
36/358/0/1.1/10 Plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja 1977 0
36/358/0/1.2/11 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów 1986-1987 0
36/358/0/1.2/12 Narady pracowników własnej jednostki 1985 0
36/358/0/1.2/13 Regulamin wewnętrzny Urzędu Miejskiego 1988-1989 0
36/358/0/1.2/14 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne - postanowienia 1981 0
36/358/0/1.2/15 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne - zarządzenia 1981 0
36/358/0/1.2/16 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne - a) zarządzenia 1982 0
36/358/0/1.2/17 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne - b) postanowienia 1982 0
36/358/0/1.2/18 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne - a) zarządzenia 1983 0
36/358/0/1.2/19 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne - b) postanowienia 1983 0
36/358/0/1.2/20 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne - c) decyzje 1983 0
Showing 1 to 20 of 265 entries.