Urząd Gminy w Urszulinie

Reference code
36/361/0
Border dates
1973-1990
Number of series
4
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/361/0/1/1 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na 1983 rok] 1983 0
36/361/0/1/2 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na lata 1984-1985] 1984-1985 0
36/361/0/1/3 [Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej na 1987 rok] 1987 0
36/361/0/1/4 Programy działania i okresowe plany pracy [Urzędu Gminy w Urszulinie na 1989 rok] 1989 0
36/361/0/1/5 Plan społeczno-gospodarczy rozwoju [gminy na] 1989 rok 1989 0
36/361/0/1/6 Analizy i oceny skarg i wniosków 1979 0
36/361/0/1/7 Analizy i oceny skarg i wniosków 1980 0
36/361/0/1/8 Analizy i oceny skarg i wniosków 1981 0
36/361/0/1/9 Analizy i oceny skarg i wniosków 1982 0
36/361/0/1/10 Analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania 1983-1986 0
36/361/0/1/11 [Analizy i oceny skarg i wniosków.] Rozpatrywanie listów od obywateli 1989 0
36/361/0/1/12 Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji 1979 0
36/361/0/1/13 Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostce własnej 1980-1982 0
36/361/0/1/14 Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostce własnej 1983 0
36/361/0/1/15 Protokoły kontroli, [inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostce własnej 1984-1987 0
36/361/0/1/16 [Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji] 1988-1989 0
36/361/0/1/17 [Sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnionych za lata 1979-1984] 1980-1985 0
36/361/0/2/1 Zarządzenia Naczelnika Gminy Urszulin 1980-1987 0
36/361/0/2/2 Postanowienia Naczelnika Gminy Urszulin 1979-1986 0
36/361/0/2/3 Postanowienia Naczelnika Gminy Urszulin 1987-1990 0
Showing 1 to 20 of 73 entries.