Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Małkowie

Reference code
36/381/0
Border dates
1955-1959
Number of series
0
Number of scans
0