Akta miasta Prudnika

Reference code
45/25/0
Border dates
1402-1945
Number of series
15
Number of scans
785
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
45/25/0/1/1 Potwierdzenie prawa co do wielkości posiadanych dóbr, wyd. dla proboszcza Prudnika 1321 0
45/25/0/1.1/441 Uposażenie ołtarza św. Bartłomieja w kościele w Prudniku (Nova Civitate alias Prudnyk) [z powodu zniszczenia dokumentu treść trudna do ustalenia] poł. XV w. 0
45/25/0/1.1/442 Rudolf II cesarz rzymski, król Węgier, Niemiec, Czech, Dalmacji, Chorwacji etc., książę księstw opolsko -raciborskiego poświadcza, że w obecności starosty księstwa opolsko - raciborskiego Fryderyk von Schattendorf sprzedał swe posiadłości ojczyste we wsi Rudziczka (Rügersdorff) w powiecie prudnickim Ulrykowi Gelhern. 1577 6
45/25/0/1.1/443 Jerzy Fryderyk von Tenczin przekazuje swojej małżonce dobra dominialne w miejscowości Piorunkowice [pow. Prudnik] (Schweinsdorff) wraz ze wszystkimi przywilejami wynikającymi z tytułu posiadania wspomnianych dóbr. 1719 0
45/25/0/1/2 Potwierdzenie przez księcia opolskiego Władysława nadanych wcześniej przywilejów odnośnie sołectwa dytmarowskiego 1384 0
45/25/0/1.2/445 Karol Joachim von Mettich Freicherr von Tscheschaw (Carl Joachim Graff von Mettich Freyherr zue Tschatschaw, Herr auff dambraw, Wiese, Weys, Langenbrügk und Buchelßdorff) uwalnia z poddaństwa Krystynę Kuntze (Christina Kuntzin) córkę zmarłego George Kuntzen rolnika z Mieszkowic (Pawerß zur Dietmansdorff). 1667, 4 II 0
45/25/0/1.2/446 Radca jej cesarskiej a także królewskiej mości na Węgrzech i na Czechach (Der Kayser auch zue Hungarn undt Böhaimb Köngl. Mayst Rath) podkomorzy i księstwa głogowskiego starosta krajowy (Cammerer undt dess Fürstenthumbs Grossengolgau Landeshaubtmann ) Jan Bernard [II] hrabia von Herberstein Freyherr zue Neuburg undt Guttenhaan, Herr auf Lanckowitz, Gläsen, undt dem Königlichen Burglehen Steubendorff [Ściborzyca Małe] dziedziczny podkomorzy i stolnik (Erb Cammerer undt Erbtruchsess) w Karyntii poświadcza, że na prośbę barta swego Jana Fryderyka hrabego von Herberstein pana na Piorunkowicach (Herr auf Schweinsdorff) Marta córka Tomasza Früchauff'a w Ściborzycach Małych (zue Steubendorff) zwolniona została z jego poddaństwa i przekazana bratu jego do Piorunkowic. 1672, 19 I 0
45/25/0/1/3 Potwierdzenie przez Konrada II sprzedaży rocznych odsetek 1402 0
45/25/0/1/4 Zwolnienie z płacenia odsetek proboszcza dytmarowskiego 1404 0
45/25/0/1/5 Dokument kościelny 1417 0
45/25/0/1/6 Rozstrzygnięcie sporu między proboszczem Prudnika a proboszczem dytmarowskiego 1417 0
45/25/0/1/7 Rozstrzygnięcie sporu między proboszczem Prudnika a proboszczem dytmarowskiego 1417 0
45/25/0/1/8 Wencesłaus /Wacław/ Włoch de Ryppelin oświadcza, że winien alterzyście Simonowi płacić odsetki od kapitału, przeznaczonego na utrzymanie go w wysokości dwóch marek 1420 0
45/25/0/1/9 Potwierdzenie biskupa Konrada przywilejów Prudnika 1420 0
45/25/0/1/10 Zapis testamentowy 1425 0
45/25/0/1/11 Dot. darowania Prudnikowi przez Bolka V wsi Dębowiec 1430 0
45/25/0/1/12 Książęce potwierdzenie sprzedaży wsi Krzipietz /?/ 1431 0
45/25/0/1/13 Potwierdzenie sprzedaży roli 1435 0
45/25/0/1/14 Książęce potwierdzenie sprzedaży sołectwa dytmarowskiego 1448 0
45/25/0/1/15 Stadtarchiv Neustadt do odczytu 1451 0
Showing 1 to 20 of 465 entries.