Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Opole" S.A. w Opolu

Reference code
45/379/0
Border dates
1945-1998
Number of series
70
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
45/379/0/1.1/96 Protokoły zebrań Delegatów Samorządu Załogi 1990-1994 0
45/379/0/1.2/88 Protokoły posiedzeń Plenum Rady Robotniczej 1969-1973 0
45/379/0/1.3/87 Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Robotniczej 1972-1975 0
45/379/0/1.4/86 Protokoły posiedzeń Wydziałowej Rady Robotniczej, narady wytwórcze, sprawozdania z działalności Rady Robotniczej 1968-1973 0
45/379/0/1.5/95 Protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej 1990-1994 0
45/379/0/1.7/94 Zakładowa Komisja Rozjemcza - protokoły posiedzeń, orzeczenia, sprawozdania z działalności 1974-1981 0
45/379/0/1.8/93 Plan działania Rady Zakładowej i Rady Robotniczej na lata 1969-1971 1969 0
45/379/0/1.9/89 Sprawozdania z działalności Rady Robotniczej [za 1969 rok] 1970 0
45/379/0/1.10/90 Sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Rady Robotniczej za ubiegłą kadencję [15.03.1966-06.02.1969] 1969 0
45/379/0/1.11/80 Informacje dla Rady Zakładowej dotyczące inwestycji socjalno-kulturalnych 1969 0
45/379/0/1.11/92 Informacja z działalności Rady Zakładowej z zakresu spraw socjalno-bytowych 1970 0
45/379/0/1.12/91 Referat na Plenum Rady Zakładowej w oparciu o tezy na XI Krajowy Zjazd Delegatów 1970.02.26 0
45/379/0/1.13/75 Sprawozdanie finansowe Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych za 1966 rok 1967 0
45/379/0/2.1/99 Wyłączenie przedsiębiorstwa z Polskich Kolei Państwowych- zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki, harmonogram wyłączenia 1991 0
45/379/0/2.2/3 Organizacja zakładu [- informacja o przejęciu zakładu z rąk radzieckich, zarządzenia organizujące pracę w zakładzie] 1945 0
45/379/0/2.3/1 Schemat organizacyjny, wykres liczby wypuszczonych wagonów z zakładu 1945-1946 0
45/379/0/2.3/76 Schematy organizacyjne wydziałów zakładu 1967 0
45/379/0/2.4/97 Statut Samorządu Załogi 1991 0
45/379/0/2.4/98 Statut przedsiębiorswa 1991 0
45/379/0/2.5/100 Zarządzenia Dyrektora 1980 0
Showing 1 to 20 of 429 entries.