Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego

Reference code
62/35/0
Border dates
[1865-1875] 1876-1915
Number of series
7
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/35/0/1/1 Księga protokołów sądu gminy Skurzec (!) na rok 1866/1867 1866-1867 0
62/35/0/1/2 Kniga děl sudno-policejski(h) i graždanskih upravlen(..) gminy Skuržec 1868 goda [Księga spraw policyjnych i cywilnych gminy Skórzec z 1868 roku] 1868 0
62/35/0/1/3 Kniga dlâ zapisyvaniâ prigovorov gminnyh sudov na 1869 g. [Księga dla zapisywania wyroków gminnych sądów (gminy Skórzec) za 1869 r.] 1869 0
62/35/0/1/4 Kniga dlâ zapiski prigovorov gminnago suda. [Księga dla zapisywania wyroków sądu gminnego (w Skórcu)] [1870] 0
62/35/0/1/5 Kniga dlâ zapiski prigovorov skuržeckago gminnago suda na 1871 god. [Księga dla zapisywania wyroków sądu gminnego w Skórcu za 1871 rok] 1871 0
62/35/0/1/6 [Księga do zapisu treści protokołów spraw policyjnych i cywilnych gminy Skórzec] [1872] 0
62/35/0/1/7 Prigovory na zapisku rěšenij skuržeckago gminnago suda za 1873 g. [Wyroki na zapisanie postanowień gminnego sądu w Skórcu za 1873 r.] 1873 0
62/35/0/1/8 Kniga dlâ zapiski protokolov skuržeckago gminnago suda na 1875 god. [Księga dla zapisywania protokołów gminnego sądu w Skórcu za 1875 rok] 1875 0
62/35/0/1/9 Kniga rěšenii gminnyh sudov v Seročinskoj gmině na 1866 god. [Księga postanowień gminnych sądów w gminie Seroczyn za 1866 rok] 1866 0
62/35/0/1/10 Kniga protokolov gminnago suda gminy Seročin na 1872 g. [Księga protokołów gminnego sądu gminy Seroczyn za 1872 r.] 1872 0
62/35/0/1/11 Kniga gminnyh sudov gminy Vodyně na 1868 g. [Księga gminnych sądów gminy Wodynie za 1868 r.] 1868 0
62/35/0/1/12 Kniga gminnyh sudov gminy Vodyně 1869. [Księga gminnych sądów gminy Wodynie 1869] 1869 0
62/35/0/1/13 Kniga gminnyh sudov gminy Vodyně 1870 god. [Księga gminnych sądów gminy Wodynie 1870 rok] 1870 0
62/35/0/1/14 Kniga dlâ zapisi prigovorov gminnago suda gminy Vodyně na 1871 god. [Księga dla zapisu wyroków gminnego sądu gminy Wodynie za 1871 rok] 1871 0
62/35/0/1/15 Kniga dlâ zapiski prigovorov gminnago suda gminy Vodyně na 1872 god. [Księga dla zapisywania wyroków gminnego sądu gminy Wodynie za 1872 rok] 1872 0
62/35/0/1/16 Kniga dlâ zapiski prigovorov gminnago suda gminy Vodyně na 1874 god i 1875 god. [Księga dla zapisywania wyroków gminnego sądu gminy Wodynie za 1874 rok i 1875 rok] 1874-1875 0
62/35/0/1/17 Kniga rěšenii vodynskago gminnago suda v sědlckom uězdě na 1876 g. [Księga postanowień sądu gminnego w Wodyniach w powiecie siedleckim za 1876 r] 1876 0
62/35/0/1/18 Kniga protokolam gminnyh sudov želiševskago gminnago upravleniâ za 1868 god. [Księga protokołów gminnych sądów gminnego urzędu w Żeliszewie za 1868 rok] 1868 0
62/35/0/1/19 Kniga na zapisku prigovorov gminnago suda želiševskago gminnago upravleniâ na 1870 god. [Księga na zapis wyroków gminnego sądu gminnego urzędu w Żeliszewie za 1870 rok] 1870 0
62/35/0/1/20 Kniga na zapisku prigovorov gminnago suda želiševskago gminnago upravleniâ na 1871 god. [Księga na zapis wyroków gminnego sądu gminnego urzędu w Żeliszewie za 1871 rok] 1871 0
Showing 1 to 20 of 799 entries.