Akta gminy Trawy powiat Węgrów

Reference code
62/255/0
Border dates
[1950] 1952-1954
Number of series
5
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/255/0/-/21 Budżet - dochody. 1954 0
62/255/0/-/22 Budżet - wydatki. 1954 0
62/255/0/1/1 Sprawy personalne sołtysów [protokóły zdawczo-odbiorcze]. 1953 0
62/255/0/1/2 Akta personalne Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Trawach. 1953-1954 0
62/255/0/1/3 Protokóły z sesji [Prezydium] Gminnej Rady Narodowej w Trawach. 1952-1953 0
62/255/0/1/4 Protokóły z sesji sołtysów. 1953 0
62/255/0/1/5 Sprawozdanie z działalności Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Trawach. 1952-1953 0
62/255/0/1/6 [Korespondencja, plany pracy, instrukcje i polecenia]. 1954 0
62/255/0/1/7 Sprawy osiedleńcze [korespondencja]. 1954 0
62/255/0/2/8 Budżet na rok 1953 [Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Trawach]. 1953 0
62/255/0/3/9 [Arkusze wymiarowe podatku gruntowego gminy Trawy]. 1953 0
62/255/0/3/10 Statystyka [zestawienie gminne - spis użytków i zasiewów 1954 r., mapa administracyjno-komunikacyjna powiatu węgrowskiego]. 1954 0
62/255/0/3/11 Melioracja i uprawa łąk i pastwisk gminy Trawy. 1954 0
62/255/0/4/12 Oświata, kultura i sztuka [wykaz analfabetów na terenie gminy, kwestionariusze, sprawozdanie z kursów]. 1950 0
62/255/0/4/13 [Korespondencja w sprawach szkół i bibliotek]. 1953 0
62/255/0/5/14 [Protokóły posiedzeń Zespołu Gminnego Prezydium Gminnej Rady Narodowej]. 1953 0
62/255/0/5/15 Protokóły z posiedzeń Zespołu Gminnego Trawy. 1953 0
62/255/0/5/16 Komisja Kulturalno-Oświatowa, protokóły z posiedzeń. 1953 0
62/255/0/5/17 Komisja Kulturalno-Oświatowa za 1954 r. [protokóły]. 1954 0
62/255/0/5/18 [Protokóły posiedzeń Komisji Sanitarno-Porządkowej]. 1954 0
Showing 1 to 20 of 22 entries.