Akta gminy Starawieś powiat Węgrów

Reference code
62/256/0
Border dates
1864-1953
Number of series
6
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/256/0/-/1 Tabela gruntów wsi Żulin gmina Starawieś. 1864 0
62/256/0/-/2 Akty zajęcia ziemi za długi. 1909 0
62/256/0/-/3 [Akty zajma pod' ubezpieĉenie ot' ognija stroenij raznych' selenij gminy Stararawieś]. 1913 0
62/256/0/-/4 O perepiskȇ s' krest' janskimi uĉreẑdenijami i ssudo-obergatel'nych' kassach'. 1915 0
62/256/0/-/5 Kontrola podatków gminnych, powiatowych i skarbowych. 1921 0
62/256/0/-/6 Księga uchwał wsi Zuzułka. 1923 0
62/256/0/-/7 Rozkład podatków skarbowych, powiatowych i gminnych wsi Tończa. 1925-1926 0
62/256/0/-/8 Rozkład podatków skarbowych, powiatowych i gminnych wsi Starawieś. 1926 0
62/256/0/-/9 Księga protokołów rewizji gospodarki kasowo-rachunkowej gminy Starawieś za czas od dnia 18 sierpnia 1927 r. 1927 0
62/256/0/-/10 Księga protokołów zebrań Komisji Drogowej gminy Starawieś. 1927 0
62/256/0/-/11 Spis wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Obwodu głosowania Nr 30 w Starejwsi. 1938 0
62/256/0/-/12 Rejestr pomiarowy zamiany gruntów wsi Tończa. 1933-1939 0
62/256/0/-/13 [Rolne - wykaz przodowników wiejskich i ich zastępców]. 1939 0
62/256/0/-/14 Rejestr pomiarowy [gruntów gminy]. 1940 0
62/256/0/-/15 Rejestr pomiarowy [gruntów gminy]. 1940 0
62/256/0/-/16 Księga biercza na Państwowy podatek gruntowy, powiatowy podatek drogowy i gminny podatek wyrównawczy, świadczenia w naturze. 1940 0
62/256/0/-/17 Roczne sprawozdanie rachunkowe. 1940-1941 0
62/256/0/-/18 [Księga wymiaru podatku gruntowego i wyrównawczego]. 1942 0
62/256/0/-/19 Roczne sprawozdanie rachunkowe. 1942-1943 0
62/256/0/-/132 Książka inwentarzowa publicznych szkół powszechnych gminy Starawieś. 1925-1931 0
Showing 1 to 20 of 149 entries.