Hipoteka w Łukowie

Reference code
62/758/0
Border dates
(1647-1822) 1822-1946 [2001]
Number of series
4
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
62/758/0/1/1 [Rejestr spraw i ksiąg przechowywanych w archiwum hipotecznym w Łukowie] 1829-1946 0
62/758/0/1/1442 [ Dziennik ruchu spraw Sądu Pokoju miasta Łukowa Guberni Siedleckiej / Lubelskiej] 1878-1915 0
62/758/0/1/1443 [Dziennik Wydziału Hipotecznego Sądu Pokoju w Łukowie] 1888-1891 0
62/758/0/1/1444 Akta wydziału hipotecznego w Łukowie o nałożonych aresztach [ od nr 1 do 780] 1916-1926 0
62/758/0/1/1734 [Sąd Grodzki w Łukowie-Wydział Hipoteczny. Dziennik złożonych dokumentów Sądu Grodzkiego w Kocku wraz z dokumentami w tym w dzienniku zapisanymi z mocy par.3 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 4.11.1947(Dz.U.R.P. Nr 69 poz. 429) przekazać Sądowi Grodzkiemu w Łukowie jako właściwemu] 1947-1954 0
62/758/0/1/1735 [Sąd Grodzki w Łukowie - Wydział Hipoteczny. Rejestr czynności hipotecznych] 1930-1932 0
62/758/0/1/1736 [Repertorium hipoteczne Sądu Pokoju w Łukowie] 1822-1870 0
62/758/0/1/1737 [Dziennik ''PN'' Wydziału Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Łukowie] 1948-1948 0
62/758/0/1/1738 [Sąd Grodzki w Łukowie - wydział hipoteczny] 1810-1927 0
62/758/0/1/1756 Rejestr ksiąg stanu cywilnego powiatu Łukowskiego 1810-1945 0
62/758/0/1/1757 Sąd Grodzki w Łukowie wydział hipoteczny. Rejestr wtóropisów aktów USC z powiatu Łukowskiego 1946-1954 0
62/758/0/1/1758 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera A 1823-1946 0
62/758/0/1/1759 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera B 1823-1946 0
62/758/0/1/1760 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera E 1823-1946 0
62/758/0/1/1761 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera F 1823-1946 0
62/758/0/1/1762 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera G 1823-1946 0
62/758/0/1/1763 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera H 1823-1946 0
62/758/0/1/1764 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera J 1823-1946 0
62/758/0/1/1765 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym literaK 1823-1946 0
62/758/0/1/1766 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera Ł 1823-1946 0
Showing 1 to 20 of 1,784 entries.