Akta miasta Sieradza

Reference code
41/4/0
Border dates
1776-1945 [1946-1962]
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
41/4/0/-/2 Akta dotyczące spraw dominialnych regrestu obywateli posesjonatów w Sieradzu 1804-1805 0
41/4/0/-/3 Akta dotyczące pożyczki 1700 talarów od Wielmożnego Kempe Justitz Rathe zabezpieczonej na kamienicy pod nr 153 oraz inne dokumenty i pokwitowania 1806-1823 0
41/4/0/-/4 Akta dotyczące pisarza aktowego powiatu sieradzkiego i zawierające urządzenia hipoteczne i różna korespondencja 1806-1825 0
41/4/0/-/5 Księga protokołów Komisji Budowlanej przy Magistracie miasta Sieradza 1929-1937 0
41/4/0/-/6 Akta dotyczące powszechnego jednodniowego spisu ludności w mieście Sieradzu 1921 0
41/4/0/-/7 Akta magistratu miasta Sieradza dotyczące II powszechnego spisu ludności 1931 0
41/4/0/-/8 Sprawy inspekcji budynków nowych i starych 1938 0
41/4/0/-/9 Kontrola właścicieli ogrodów [warzywnych] 1938 0
41/4/0/-/10 Terminatka robót budowlanych 1937-1938 0
41/4/0/-/11 Inspekcja budynków nowych i starych 1939 0
41/4/0/-/12 Kontrola szyldów i reklam 1939 0
41/4/0/-/13 Kanalizacja i odwodnienie ulic 1939 0
41/4/0/-/14 Listy płac i całość robót betoniarni. Księga materiałowa 1939 0
41/4/0/-/15 Akta Urzędu Wojewódzkiego. Korespondencja dotycząca Ochrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Sieradzu 1936-1939 0
41/4/0/-/16 Rejestr domów miasta Sieradza t.I 1931-1940 0
41/4/0/-/17 Rejestr domów miasta Sieradza t.II 1931-1940 0
41/4/0/-/18 Księga kontroli ruchu ludności miasta Sieradza (rejestr osób przybywających do miasta Sieradza) 1931-1939 0
41/4/0/-/19 Statystyka ludności i nieruchomości 1938-1939 0
41/4/0/-/20 Książka meldunkowa jeńców wojennych powracających do miasta Sieradza miejsca zamieszkania 1939-1942 0
41/4/0/-/21 Reichsgesetzblatt 1940 0
Showing 1 to 20 of 186 entries.