Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Siedliszczu

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Siedliszczu 1827, 1829, 1874-1880, 1883-1885, 1888, 1890-1891, 1895-1898, 1905, 1907-1908, 1912-1913, 1933, 1937 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Siedliszczu 1827, 1829, 1874-1880, 1883-1885, 1888, 1890-1891, 1895-1898, 1905, 1907-1908, 1912-1913, 1934-1937 zgony
Unroll
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Siedliszczu 1827, 1829, 1874-1880, 1883-1885, 1888, 1890-1891, 1895-1898, 1905-1907, 1912-1913 urodzenia
Unroll