Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce 1826-1833, 1835-1850, 1852, 1856-1858, 1861-1863, 1867, 1870-1872, 1874, 1876, 1878-1879, 1882, 1884-1885, 1889, 1893-1894, 1908-1912, 1917 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce 1842, 1844-1848, 1850, 1861, 1884-1885, 1893-1894, 1908-1909, 1912 alegata
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce 1826-1833, 1835-1842, 1844-1850, 1852, 1856-1863, 1867, 1870-1872, 1874, 1876-1889, 1893-1894, 1896-1906, 1908-1912, 1917 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mordach powiat Siedlce 1826-1833, 1835-1842, 1844-1850, 1852, 1856-1858, 1861-1863, 1867, 1870-1889, 1893-1894, 1908-1912, 1917 zgony
Unroll