Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1826-1829, 1832-1917 zgony
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1826-1829, 1832-1917 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1826-1829, 1832-1917 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1875-1880, 1886-1901, 1903-1913 alegata
Unroll