Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie 1878 alegata
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie 1869-1895, 1897, 1899-1901, 1903-1907, 1912-1917 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie 1869-1907, 1912-1917 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie 1869-1883, 1885-1895, 1897, 1899-1901, 1903-1907, 1912-1917 zgony
Unroll