Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Aleksandrowie

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Aleksandrowie 1826-1917, 1938 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Aleksandrowie 1826-1849, 1851-1853, 1855-1870 alegata
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Aleksandrowie 1826-1917, 1921, 1938 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Aleksandrowie 1826-1927, 1938 zgony
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Aleksandrowie 1917 zapowiedzi
Unroll