Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Skierniewicach

Reference code
Border dates
Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Skierniewicach 1826-1875, 1877 zgony
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Skierniewicach 1826-1875, 1877 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Skierniewicach 1826-1875, 1877 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Skierniewicach 1850-1855, 1862 alegata
Unroll