Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Błoniu

Name Dates Type of act Unroll all
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Błoniu 1899-1910, 1912 urodzenia
Unroll
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Błoniu 1902-1905, 1908-1910 alegata
Unroll
Akta stanu cywillnego wyznania mojżeszowego w Błoniu 1899-1910, 1912 małżeństwa
Unroll
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Błoniu 1899-1910, 1912 zgony
Unroll