Publiczne Liceum Rolniczo-Hodowlane I-go stopnia w Okszowie

Reference code
36/500/0
Border dates
[1947]1948-1952
Number of series
2
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
1 organizacja szkoły 1949 - 1952 0
2 sprawy dydaktyczne 1947 - 1952 0