Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku

Reference code
36/510/0
Border dates
1985
Number of series
2
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
1 inwentarz książkowy 1985 - 1985 0
2 spis roboczy 1985 - 1985 0