Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Groszowicach

Reference code
45/238/0
Border dates
1956-1965
Number of series
2
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
1 Dopływ 1962 - 1965 0
2 dopływ ujawniony podczas skontrum 1954 - 1956 0