Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach

Reference code
4/269/0
Border dates
1843-1868
Number of series
0
Number of scans
670