[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]

Sygnatura

2/349/1/1.1/1

Daty
1919 - 1919
Archiwum

Archiwum Akt Nowych

Skany (47)

 • Obraz 1 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135430
 • Obraz 2 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135433
 • Obraz 3 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135424
 • Obraz 4 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135441
 • Obraz 5 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135417
 • Obraz 6 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135411
 • Obraz 7 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135445
 • Obraz 8 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135444
 • Obraz 9 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135416
 • Obraz 10 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135435
 • Obraz 11 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135426
 • Obraz 12 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135425
 • Obraz 13 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135429
 • Obraz 14 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135414
 • Obraz 15 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135446
 • Obraz 16 z jednostki "[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]" 5135439
Wyświetlanie 1 do 16 z 47 wpisów.

Opis dla: 2/349/1/1.1/1

Archiwum Akt Nowych
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Obiekty

Sygnatura Nazwa Daty skrajne
2/349/1/1.1/1/1 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 1 z dnia 17 czerwca 1919 r. w sprawie projektu organizacji Głównej Komendy Straży Bezpieczeństwa. 17.06.1919
2/349/1/1.1/1/2 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 2 z dnia 26 czerwca 1919 r. w sprawach personalnych oraz likwidacji Milicji Ludowej. 26.06.1919
2/349/1/1.1/1/3 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 3 z dnia 30 czerwca 1919 r. w sprawach personalnych oraz likwidacji Milicji Ludowej w okręgu Lubelskim. 30.06.1919
2/349/1/1.1/1/4 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 4 z dnia 12 lipca 1919 r. w sprawach personalnych. 12.07.1919
2/349/1/1.1/1/5 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 5 z dnia 29 lipca 1919 r. w sprawach personalnych. 29.07.1919
2/349/1/1.1/1/6 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 6 z dnia 20 sierpnia 1919 r. w sprawach podziału komend okręgowych oraz wykonania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 sierpnia 1919 r. 20.08.1919
2/349/1/1.1/1/7 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 7a z dnia 3 września 1919 r. w sprawie powołania i organizacji pracy Komisji Kwalifikacyjnej przy jednostkah organizacyjnych PP. 3.09.1919
2/349/1/1.1/1/8 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 9 z dnia 19 września 1919 r. w sprawach tymczasowych przepisów o urlopach oraz finansowych. 19.09.1919
2/349/1/1.1/1/9 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 10 z dnia 26 września 1919 r. w sprawach organizacji pracy Komend Okręgowych oraz finansowych. 26.09.1919
2/349/1/1.1/1/10 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 11 z dnia 30 września 1919 r. w sprawach przepisów o wydawaniu dokumentów podróży funkcjonariuszom PP, korzystaniu z biletów policyjnych i aresztanckich oraz biletów kolejowych służbowych. 30.09.1919
2/349/1/1.1/1/11 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 13 z dnia 6 października 1919 r. w sprawach kursu tresury psów policyjnych oraz pragmatyki służbowej. 6.10.1919
2/349/1/1.1/1/12 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 16 z dnia 27 października 1919 r. w sprawach pragmatyki służbowej i służby wewnętrznej funkcjonariuszy PP oraz składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla wyższych funkcjonariuszy PP. 27.10.1919
2/349/1/1.1/1/13 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 17 z dnia 3 listopada 1919 r. w sprawach przepisów o organizacji Urzędów Policyjno-Śledczych, instrukcji tymczasowej o przewozie konwojowanych aresztantów, zmianie przepisów o korzystaniu z biletów policyjnych. 3.11.1919
2/349/1/1.1/1/14 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 21 z dnia 21 listopada 1919 r. w sprawach personalnych, zwalczania potajemnego gorzelnictwa, organizacji Okręgowej Komendy Policji w Kielcach oraz dyscypliny w komendach okręgowych i powiatowych. 21.11.1919
2/349/1/1.1/1/15 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 22 z dnia 26 listopada 1919 r. w sprawach personalnych, pragmatyki służbowej, stosowania ustawy dyscyplinarnej oraz likwidacji b. Policji Komunalnej i b. Milicji Ludowej. 26.11.1919
2/349/1/1.1/1/16 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 25 z dnia 15 grudnia 1919 r. w sprawach personalnych, finansowych oraz składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej dla niższych funkcjonariuszy Okręgu Białostockiego. 15.12.1919
2/349/1/1.1/1/17 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 26 z dnia 18 grudnia 1919 r. w sprawach finansowych, postępowania w czasie obławy i pościgów, dezercji, nadzoru nad więźniami w szpitalach i więzieniach oraz organizacji policji w pow. Brzezińskim. 18.12.1919
2/349/1/1.1/1/18 Rozkaz Komendanta Głównego PP nr 27 z dnia 31 grudnia 1919 r. w sprawach zapomóg dla pracowników i funkcjonariuszy PP na kształcenie dzieci 31.12.1919

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

#Białystok #Kielce #Warszawa #Kaufman Franciszek

Powiązane materiały

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]

#Białystok #Kielce #Warszawa

1919

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej.]

#Warszawa #Maleszewski Janusz #Narutowicz Gabriel

1928

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej.]

#Warszawa #Maleszewski Janusz

1929

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej.]

#Warszawa #woewództwo lubelskie #województwo tarnopolskie

1930