Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej]

#Henszel Władysław #Komisja Dyscyplinarna #aresztowania wojskowych

1919

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej.]

#ruch służbowy #Maleszewski Janusz #Narutowicz Gabriel

1928

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej.]

#Ustawa Skarbowa #Szkoła Akademicka #Maleszewski Janusz

1929

[Rozkazy Komendanta Głównego Policji Państwowej.]

#Wydział Śledczy w Czortkowie #Warszawa #Krzyż Zasługi za Dzielność

1930