Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga biercza podatku gruntowego

1937-1938

Księga ludności stałej wsi Bończa

1880-1918

Księga ludności stałej wsi Bończa

1886-1925

Księga ludności stałej wsi Olszanka

1904-1925