Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Sprawy osobowe - zarządzenia ogólne i etaty

1949-1950

Zarządzenia ogólne w sprawach osobowych (etaty, wykazy i sprawozdania periodyczne dotyczące spraw osobowych)

1950-1951

Szkolenie personelu

1950

Szkolenie personelu

1950-1951