Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, m-c XII

1968

Protokoły i sprawozdania z działalności Komisji Budownictwa, tom II

1969

Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, m-c I

1969

Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, m-c II

1969