Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Rolnictwo

1946

Podania o przydział towaru i lista zapotrzebowania dla gminy Sońsk korespodencja zw. sam. chłopskiej w sprawach rolnych- uprawy, zasiewów

1947

Statystyka rolna

1948

Okólniki i zarządzenia, wykaz gospodarstw bardzo biednych

1950