Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1826

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1835

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

1904

Aneks do akt małżeńst

1891