Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1808-1809

Akta małżeństw

1811

Akta zgonów

1811

Akta urodzeń

1812