Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Protokolarz przyjęć mistrzów do cechu bednarskiego we Władysławowie]

1851-1911, 1921-1927

[Zawiadomienie władz miejskich we Władysławowie o przekazaniu 2 tomów Zbioru Urządzeń, Kupiectwa, Fabryk i Rzemiosł dotyczących cechowi garbarzy]

1833

[Wniosek mistrza do cechu o wyzwolenie ucznia na czeladnika rzemiosła garbarskiego]

1832

[Protokolarz przyjęć mistrzów do cechu młynarskiego we Władysławowie]

1830-1910, 1921-1922