Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Genealogia rodu Chodkiewiczów

XVIII

Akta majątkowe dóbr: Szkudy, Dankowce, Hłusk, Dorohy, Mysz, Łysków i Międzyrzec z l. 1567–1579. Przywilej Zygmunta Augusta z 1567 r. dla Jana Hieronima Chodkiewicza na dobra Szkudy na Żmudzi; kupno dóbr: Międzyrzec i Łysków w pow. wołkowyskim; zastaw dóbr

1568–1572, ekstrakty i kopie XVII–XVIII

Korespondencja. Listy do Izabeli Chodkiewiczowej: Joduszko ~ Przybora

1641–1697

Akta majątkowe i gospodarcze dóbr Murowana Oszmiana

1673–1694