Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

O przekreślaniu projektu obowiązkowego podziału wszystkich pastwisk z powodu dobrowolnej zgody na zmianę serwitutów

1881-1893

Prośba z miasta Ostrów

1913

O urządzaniu chłopów byłej państwowej wsi Rakaż wchodzącej w skład byłej ekonomii Brok, gm. Poręba

1867-1911

O urządzaniu chłopów byłej państwowej wsi Sagaje Smok wchodzącej w skład byłej ekonomii Brok, gm. Poręba

1867-1909