Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzonych gminy puńskiey rok 1808

1808-1809

Akta małżeństwa gminy puńskiey od 1-go maja 1811roku do dnia ostatniego grudnia.

1811-1811

[Akta urodzeń, małżeństw i zgonów ]

#Puńsk

1895-1895

[Akta urodzeń, małżeństw i zgonów ]

1896-1896