Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Dokumenty k aktam o brakosočetanii Suval'kskogo Evangeličesko-Augsburgskogo Prichoda za 1895 god

1895-1895

Dokumenty k aktam o brakosočetanij Suval'kskogo Evangeličesko-Augsburgskogo Prichoda za 1899 god

1899-1899

[Dokumenty do akt małżeństw wyznania ewangelicko-augsburskiego zboru w Suwałkach]

1900-1900

Dokumenty k aktam o brakosočetanii Suval'kskogo Evangeličesko-Augsburgskogo Prichoda za 1903 godDokumenty do akt małżeństw suwalskiej ewangelicko-augsburskiej parafii za 1903 rok

1903-1903