Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga aktów cywilnych urodzenia, stosowanie do prawa W. Napoleona od dnia 1 miesiąca maja 1808 roku parafii wieysieyskiey przez urzędnika tychże aktów niżej podpisanego zaczęta i kontynuowana

1808-1809

Akta urodzonych gminy wieysieyskiey od 1-go stycznia 1812 roku

#Wiejsieje

1812-1812

Duplikat rimsko-katoličeskogo vejsejskogo prichoda o rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja na 1874 god

#Wiejsieje

1874-1874

Duplikat aktov rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich vejsejskogo rimsko-katoličeskogo prichoda na 1875 god

#Wiejsieje

1875-1875