Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Duplikat akt: urodzeń, ślubów i zgonów sekty filiponów okręgu Huta]

#Huta

1837-1837

Duplikat Aktów Urodzonych, Zaszlubionych i Umarłych Sekty Filiponów Okręgu Hutta 1846 r.

#Huta

1846-1846

Duplikat Aktów Urodzonych, Zaszlubionych i Umarłych Sekty Filiponów Okręgu Hutta na rok 1847

1847-1847

Duplikat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filipońskiej Okręgu Hutta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych za Rok 1848

#Huta

1848-1848