Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga Duplicat Aktow Urodzonych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey Rok 1826

#Sereje

1826-1826

Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1835

1835-1835

Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych w Parafii Ewangelickiey Sereyskiey służąca na Rok 1836

1836-1836

Księga Duplikat do Zapisywania Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia dla Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1837

#Sereje

1837-1837