Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1826 Zaślubionych

#Akta małżeństw #Suwałki

1826-1826

Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1832

#Akta małżeństw #Akta urodzeń #Akta zgonów

1832-1832

Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych z roku 1833

#Suwałki #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1833-1833

Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1834

#Suwałki #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1834-1834