Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat. Księga Zawierająca w Sobie Akta Małżeństwa, Urodzonych i Umarłych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Wiżayny Urzędnika Stanu Cywilnego za Rok 1829

#Wiżajny #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1829-1829

Duplikat Ksiąg Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Wiżaynskij Wyznania nie Chrześcijańskiego Urodzonych, Umarłych i Zaszlubionych.

#Akta małżeństw #Akta urodzeń #Akta zgonów

1840-1840

Duplikat Akt Urodzonych, Zaszlubionych i Umarłych Wyznania Nie chrześcijańskiego Parafii Wiżajny z Roku 1841

#Wiżajny #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1841-1841

Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Wyznania nie Chrześcijańskiego Parafii Wiżajnskiej z Roku 1842

#Akta małżeństw #Akta urodzeń #Akta zgonów

1842-1842