Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Smolanach]

1898-1898

[Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z 1914 r.]

1914-1914

[Księga akt zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z lat 1897-1917]

[1897] 1898-1917

[Ksiąga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z lat 1898-1918]

1898-1918