Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Krakowskie rozmaitości. Zbiór pism i wiadomości odnoszacych się do miasta Krakowa, tudzież jego praw i dawnych przywilejów

Kraków. Widoki panoramiczne miasta Krakowa i okolic, rysował Łukasz Kozakiewicz

1827

Pamiątka bytu Rzeczypospolitej krakowskiej. Pisma odnoszące się do założenia przechadzek (plantacji) około miasta

Kronika odbudowy Sukiennic (Pismo zaczęte w roku 1867)

1867