Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Lista urodzonych

1831

Liber baptisatorum

1838-1841

Liber baptisatorum

1842

Copia libri baptisatorum

1874